Avtorske pravice

Spletna stran www.skoljka.si, njen izgled ter tekstovne in slikovne vsebine (razen tistih, pri katerih je to izklicno tekstovno ali slikovno označeno) so last podjetja Ana Bajraktarević s.p., Dunajska 74, 1000 Ljubljana. Ime z logotipom je registrirana znamka in se lahko uporablja samo v domeni lastnika.

Članki so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št.16/2007) in so last podpisanega avtorja.

Prepovedano je kakršno koli kopiranje in nadaljne distribuiranje vsebin te spletne strani brez soglasja lastnika.